Villkor

Köpvillkor

Genom att lägga en order hos Gårdshem samtycker du till följande villkor och regler.

Tjänsterna på Gardshem.se tillhandahålls av:

Gårdshem AB, organisationsnummer 559150-1803

Adress: 903 27 Umeå

E-post: [email protected]

Momsregistreringsnummer: SE556011282201

Gårdshem AB benämns nedan som ”Gårdshem”

Med gardshem.se menas även gårdshem.se

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller från 2019-06-12. Försäljning via gardshem.se sker till både privatpersoner och företag nedan gemensamt kallade ”Kund”. Varor som köps via gardshem.se tillhandahålls av olika juridiska personer beroende på var varorna ska levereras eller hämtas.

Kund betalar dock alltid med befriande verkan till Gårdshem och Gårdshem företräder anslutna juridiska personer gentemot Kund i samtliga avseenden som rör köp via gardshem.se. Av Kunds kvitto framgår vilken juridisk person som säljer varor till Kund.

Gårdshem förbehåller sig rätten att bedöma om Kund ska registreras som privatperson eller som företag och kan ändra Kunds registrering. Vid sådan ändring informeras Kund av Gårdshem via e-post. Endast privatperson eller representant för företag som är över 18 år har rätt att registrera sig och utföra inköp via gardshem.se. Chauffören kan komma att utföra ålderskontroll i samband med leverans av beställning innehållande öl.

De villkor som är tillämpliga på Kunds beställning via gardshem.se är den version som gäller på dagen för beställningen. Det åligger Kund att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i dessa allmänna villkor.

Varor sålda via gardshem.se får inte säljas vidare eller på annat sätt överlåtas till tredje part utan Gårdshems uttryckliga skriftliga samtycke.

Gårdshem förbinder sig att bekräfta alla beställningar. Detta sker dels genom ett meddelande på hemsidan och dels genom e-post till den e-postadress Kund angivit. Beställningsbekräftelse innebär inte att avtal om köp har slutits.

Gårdshem reserverar sig för eventuell slutförsäljning av beställd vara på gardshem.se. Först sedan Kund erhåller leveransbekräftelse har avtal om köp slutits mellan Gårdshem och Kund.

Priser och avgifter

Priserna för de beställda varorna är priset som anges på gardshem.se vid tiden för Kunds beställning. Alla priser är angivna inklusive moms vid inloggning som privatperson, alternativt exklusive moms vid inloggning som företag. I de fall där pant förekommer anges priset exklusive pant om inte annat anges. Gårdshem reserverar sig för eventuella felskrivningar avseende pris eller annan information på gardshem.se.

Varje beställning via gardshem.se kan komma att bli föremål för leveransavgift. Leveransavgiften beror på en mängd faktorer och specificeras i sammanställningen innan Kund bekräftar sin beställning.

Då det inte går att fastställa priset på varor som säljs för ett pris per kilo eller per en annan viktenhet med exakthet vid beställningstillfället, baseras priset i kundkorgen på den uppskattade vikt som anges på hemsidan. Varan vägs när Kunds beställning plockats ihop och priset på varan korrigeras utifrån den korrekta vikten. Kund betalar alltid för varans korrekta vikt.

Betalningsmetoder

Betalning kan göras med antingen bank- eller kontokort från MasterCard/Visa/American Express/Maestro/V Pay/Visa Electron/JCB/Diners Club/China Union Pay/Discover eller mot faktura efter sedvanlig kreditprövning.

Leverans

Leveransen av Kunds varor sker - om inte annat anges - till den adress Kund angivit vid registrering. Det åligger Kund att hålla Gårdshem uppdaterad med korrekta kunduppgifter och därmed ge Gårdshem möjlighet att leverera till rätt adress. Kund ska se till att det är framkomligt fram till Kunds dörr, så att Gårdshem kan leverera.

Om inte annat särskilt avtalats skriftligen ska Kund tillse att någon finns på plats på den angivna leveransadressen under hela det angivna tidsfönstret för att ta emot leveransen. Finns inte någon mottagare av leveransen på plats returneras leveransen till Gårdshem och Gårdshem har rätt att debitera Kund en avgift om 100 kronor.

Det åligger Gårdshem att leverera senast 15 minuter efter angivet tidsfönster. Mottar Kund leveransen efter angivet tidsfönster krediteras Kund leveransavgiften. Kan inte Kund ta emot leveransen efter angivet tidsfönster kommer Gårdshem snarast kontakta Kund för att avtala en ny leveranstid. I det fall Gårdshem inte levererar under leveransdagen och detta inte beror på Kund eller något förhållande på Kunds sida, har Kund rätt att häva köpet.

Ändring/avbokning av leverans

Kund kan avboka beställning fram till dagen före leverans. Sista tidpunkt för makulering framgår i orderbekräftelsen.

För leverans 18.00-21.00 ska beställningen ske senast 23.59 måndagen före leverans och kan ej makuleras eller ändras efter kl. 23.59.

Skulle Kund avboka beställning efter ovanstående tidpunkt har Gårdshem rätt att debitera leveransavgift samt värdet av eventuella lättförgängliga varor som inte kan levereras vid annat tillfälle.

Gårdshem friskriver sig från ersättningskrav från företagskunder för eventuell merkostnad som kan uppstå i samband med att vår leverans inte är korrekt, brister, blir sen eller annat.

Pengarna tillbaka om du inte är nöjd

Vi gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med våra varor. Om du trots allt inte tycker vi levt upp till vad som kan förväntas får du pengarna tillbaka. Säg bara till senast tre dagar efter leveransen.

Force majeure

Skulle Gårdshem på grund av yttre omständigheter som rimligen kan anses ligga bortom Gårdshem kontroll vara förhindrad att utföra sina åtaganden gentemot Kund inom utsatt tid eller härav vara förhindrad att alls utföra sina åtaganden, ska detta inte anses vara ett brott mot dessa villkor. Oavsett orsaken därtill kommer Gårdshem alltid att i möjligaste mån kompensera för yttre omständigheter för att kunna utföra sina åtaganden och i de fall där detta inte är möjligt kompensera Kund.

Personuppgifter

Gårdshem behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges på ….

Övrigt

Utöver vad som särskilt stadgas i dessa villkor avseende tjänsten Gårdshem skall de villkor som gäller för användandet av webbplatsen gardshem.se gälla, inklusive bland annat bestämmelser om användning av så kallade cookies